Projectcoördinatie

Voorafgaande aan een aanbesteding/tenderfase is het erg belangrijk om de cruciale aandachtspunten voor een werk inzichtelijk te hebben. Het optimaal benutten van de kansen en het uitsluiten van eventuele risico's zijn van cruciaal belang voor het slagen van een inschrijving.

Behalve de uitvoerings- technische aspecten van een werk, ligt de focus tegenwoordig ook sterk op het omgevings- en milieumanagement. Wij zijn van mening dat een goede analyse en voorbereiding in de tenderfase van een project van grote meerwaarde is bij het uitvoeringstraject. Om het werk goed in de vingers te krijgen geeft onze omgevingsmanager sturing aan de volgende specialistische vakcollega’s met hun expertise op de volgende gebieden: Milieu, ver- gunningen, communicatie, flora en fauna, archeologie, bodem, sloop, kabels en leidingen, niet gesprongen explosieven en verkeersmaatregelen. Het uit te voeren werk wordt intensief beoordeeld op alle genoemde vakgebieden waarbij wij zo veel mogelijk gebruik maken van onze eigen mensen en expertise. Indien wij niet over de juiste kwalificaties beschikken putten wij uit ons ruime netwerk van specialisten en kennispartners met wie wij vaker dit soort werken uitvoeren.

Voor een tender zorgen wij per vakgebied dat het voorbereidende werk is uitgevoerd, en dat alle vergunningen zijn aangevraagd. Dit om het werk uitvoeringstechnisch op een goede en soepele manier te kunnen laten verlopen met zo min mogelijk hinder voor de stakeholders en een open en transparante handelswijze richting opdrachtgever en bevoegd gezag.