Bodex Milieu B.V.
Bezoekadres:
Putstraat 9
5091 TH Middelbeers
Postadres:
Postbus 40
5090 AA Middelbeers
Nederland

Telefoon
E-mail
  +31 (0)13 581 07 17
info@bodexmilieu.nl

 

  
 

KvK
Btw nr.
Iban nr.
  17182328
NL8148.87.016.B01
NL29INGB0661899950

 

Disclaimer

F.L. Liebregts B.V. en Bodex Milieu B.V. zijn onderdeel van de FL-Groep. Het is niet toegestaan om de sites www.fl-liebregts.nl en www.bodexmilieu.nl of gedeelten daarvan, openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 


Privacy-policy

Binnen de FL-Groep respecteren wij uw privacy. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verantwoordelijke voor het op een juiste wijze verwerken en beheren van uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens gebruiken we alleen voor de correcte afhandeling van uw verzoek of opdracht, dan wel ter voldoening aan toepasselijke wet- en regelgeving. Wij zullen de gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken. U kunt uw gegevens altijd opvragen, zo nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ons, kunt u dit laten weten via een e-mail.
 
Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen. Denk hierbij aan zowel technische- als organisatorische maatregelen (zoals encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, en beperkte groep van medewerkers die toegang hebben tot de gegevens).
 
De FL-Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy-policy. Wij adviseren u daarom regelmatig deze policy na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze policy is voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018. 
 
 

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, handelsnamen en logo's zijn eigendom van of in licentie bij FL-Groep en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.
Wij bedanken onze leveranciers voor de toestemming een aantal foto's te mogen gebruiken.