Civieltechnisch onderzoek

 

Bodex is uw partner als het gaat om specialistisch civieltechnisch onderzoek. Civieltechnische, of (grote) infrastructurele werken vergen steeds vaker een integrale en specialistische aanpak om de risico’s in kaart te brengen ten aanzien van de milieuhygiëni- sche en civieltechnische kwaliteit van de uitkomende materialen.

Hierbij valt te denken aan onderzoek naar de teerhoudendheid van asfalt, funderingslagen en de onderliggende bodem. Maar ook het bepalen van de civieltechnische kwaliteit van zand en de erosieklasse van klei. Allemaal civieltechnische onderdelen waarin Bodex een ruime mate van ervaring heeft.

 

Met behulp van de eigen droogstoof en schudzeven kan op een snelle manier indicatief de civieltechnische kwaliteit van het zand bepaald worden waarbij een uitspraak gedaan kan worden of het zand in zandbed, zand in aanvulling of ophoging of draineerzand is. Van het asfalt kan met behulp van onze PAK -Marker indicatief snel bepaald worden of het asfalt teerhoudend is.