Partijkeuringen

AP04 onderzoek voor grond, baggerspecie of bouwstoffen

Bij hergebruik van grond, baggerspecie of bouwstoffen stelt het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) een onderzoek naar de hergebruiksmogelijkheden verplicht. Bodex kan u hierbij uitstekend van dienst zijn. Doorgaans wordt er om een partijkeuring gevraagd zodra er sprake is van een overschot op de locatie van herkomst. Om vervolgens een goed advies over de kwaliteit en de mogelijkheden tot (her)gebruik te bepalen wordt conform de vigerende richtlijnen een erkende milieuhygiënische verklaring opgesteld om de grond, baggerspecie of bouwstoffen zonder problemen elders te mogen toepassen.

Partijkeuringen vallen onder de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 1000, protocol 1001, 1002 en 1003.

 

Bodex Milieu B.V. is gecertificeerd voor de protocollen:

1001: Monsterneming voor partijkeuringen grond en baggerspecie;

1002: Monsterneming voor partijkeuringen niet-vormgegeven bouwstoffen;

1003: Monsterneming voor partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen.

 

Productcertificaat

Bij grote en langlopende projecten waarbij enorme hoeveelheden grond of bouwstoffen vrijkomen kan een certificering conform een NL BSB-productcertificaat (erkende milieuhygiënische verklaring) een kosteneffectief alternatief zijn voor het uitvoeren van partijkeuringen. Ook hierin kan Bodex u van A tot Z begeleiden.

Deze erkende milieuhygiënische kwaliteitsverklaring is van toepassing op gecertificeerde producten die vallen onder een beoordelingsrichtlijn (BRL).

Voor grond/baggerspecie en bouwstoffen worden in het Besluit bodemkwaliteit de volgende BRL’s onderscheiden:

  • BRL 9312: waterbouwsteen voor toepassing in GWW-werken;
  • BRL 9313: zand uit dynamische wingebieden;
  • BRL 9321: milieuhygiënische kwaliteit van industriezand en -grind;
  • BRL 9324: steenslag in ongebonden toepassing;
  • BRL 9335: grond; individuele partijen grond; partijen grond uit projecten; gereinigde grond.