CO2-MVO

Bodex werkt en handelt volgens de NEN-ISO 26000:2010, hetgeen de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze organisatie borgt. We letten daarbij op de zeven kern- thema's, te weten: milieu, arbeidsomstandigheden, mensen- rechten, eerlijk zaken doen, maatschappelijke betrokkenheid & ontwikkeling, consumentenaangelegenheden en behoorlijk bestuur van de organisatie. Ten aanzien de CO2-prestatieladder zijn wij als één van de eerste milieuadviesbureaus in Nederland gecertificeerd voor niveau 3. Hiermee geven wij aan dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en dat we projecten ook klimaatbewust uitvoeren. Voor meer informatie over onze certificering verwijzen wij u naar de website van onze zusterbedrijven.