Visie

Een team van enthousiaste en ervaren medewerkers staan dagelijks klaar om de uitdaging weer aan te gaan om het beste advies voor de klant te verzorgen. In overleg met de klant wordt gekeken naar een op maat gesneden onderzoek en advies. Onze kracht ligt er in dat we met de klant meedenken en op deze manier de beste oplossing kunnen creëren voor het vraagstuk. Op deze manier kunnen we met onze expertise de klant geheel ontzorgen.

 

Besparingen

De kracht van Bodex schuilt vooral in de uitvoering van alle werkzaamheden in eigen beheer en onze affiniteit met de uitvoering van (grootschalige) infrastructurele werken (GWW). Bij ieder project bewaken we de volledige procesgang kritisch. Pragmatisch te werk gaan en “verder kijken dan je neus lang is” kan voor de opdrachtgever het verschil maken. Een aanpassing in de bemonsteringsstrategie, het verrichten van aanvullende monsternames of analyses, of bijvoorbeeld het opdelen in meerdere lagen kunnen een fikse kostenreductie of optimalisatie voor de uitvoering van bijvoorbeeld baggerwerkzaamheden opleveren.