Over Bodex Milieu B.V.

BODEX MILIEU UW PROFESSIONAL

OP GEBIED VAN (WATER)BODEM

 

Bodex Milieu B.V. is een onafhankelijk milieukundig adviesbureau dat door haar jarenlange ervaring is gespecialiseerd in (water)bodemonderzoek, partijkeuringen, (water)bodemsanering, milieukundige begeleiding en specialistisch milieukundig advies.

Ons werkgebied concentreert zich tot regio Brabant, maar is ondertussen tot geheel Nederland uitgebreid. Wij richten ons hierbij op zowel de particulieren-, als op de zakelijke markt.

Wij zijn aangesloten bij de branchevereniging VVMA (Vereniging van Milieuadviesbureaus), welke de belangen behartigt van de bodemadviesbranche, in de meest brede zin van het woord.

Ons credo: goede prijs/kwaliteit - verhouding, snel resultaat!

 

Aanvullende specialismen

Naast grond- en grondwateronderzoek bieden wij adviesdiensten aan.  Wij kunnen u ontlasten  door het gehele projectmanagement voor sloop / saneringsprojecten over te nemen. Wij zorgen voor de onderzoeken, vergunningen, asbestinventarisaties, contractstukken tijdelijke waterzuiveringen en civieltechnisch onderzoek. Tevens bemiddelen wij in de afzet van verontreinigde grond en baggerspecie.

 

Bodex Milieu onder de paraplu van FL-Groep

De platte structuur van onze organisatie en de daarbij behorende directe lijnen maken het mogelijk dat Bodex Milieu B.V., nationaal en internationaal, snel en adequaat kan handelen naar de wensen van onze klanten. Daarnaast maakt Bodex Milieu B.V. deel uit van FL-Groep. Tot deze groep behoort ook de zusteronderneming F.L. Liebregts B.V.,  een zelfstandig opererende bedrijf met een eigen specialisme.