Nieuws

ASBEST ONDERZOEK DAMMEN EN BERMEN DIVERSE LOCATIES ZEELAND

Ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden aan bermen  en herstructureringen ter plaatse van dammen/duikers op diverse locaties in de provincie Zeeland wordt door Bodex Milieu B.V. onderzoek verricht naar het voorkomen van asbest in de bodem. Hierdoor kan de uiteindelijke opdrachtgever tijdig maatregelen nemen en veilig werken in de bodem.

 

 

AFDEKKEN STORTPLAATS DERDE MERWEDE HAVEN DORDRECHT 

Voor de afwerking van de afvalberg op de Derde Merwedehaven te Dordrecht dient circa 500.000 m3 grond met kwaliteitsklasse “Klasse Wonen” aangevoerd te worden. 
Bodex Milieu B.V. verzorgt de milieukundige partijkeuringen en brengt de civiele eigenschappen gedetailleerd in beeld. 
Na een strenge toetsing, zowel milieukundig als civiel, wordt een specialistisch advies op maat geleverd.

 

 

VECHTDAL VERBINDING OMMEN-ZWOLLE N340/N48 EN N377

In de tenderfase heeft Bodex Milieu B.V. uitgevoerde bodemonderzoeken en lokale bodemkwaliteitskaarten beoordeeld en vertaald naar  
opbrengsten, kosten en kansen met een positief resultaat tot gevolg!
 

 

HAVEN VIII WAALWIJK

Milieukundige begeleiding tijdens een grootschalige bodemsanering.

 

 

KANAAL VAN GENT NAAR TERNEUZEN

In de tenderfase heeft Bodex Milieu B.V. zijn bijdrage geleverd door de uitgevoerde onderzoeken objectief te beoordelen.