Certificering

Of het nu gaat om bodemonderzoek of bodemsanering, elke opdracht is uniek en vraagt om maatwerk. De eerste vereiste is vakkundig en goed opgeleid personeel. Qua veiligheid zijn wij VCA** gecertificeerd. Onze uitvoerende medewerkers beschikken over een VCA-VOL certificaat, aangevuld met een DLP-certificaat en opleiding voor het herkennen van asbestverdachte materialen.

Om in de bodembranche de kwaliteit van de uitvoering te waar- borgen is iedere monsternemer, veldwerker of milieukundig begeleider persoonlijk gecertificeerd. Zo ook onze medewer- kers. Hun registraties zijn terug te vinden op de website van RWS leefomgeving.

Uiteraard wordt de kwaliteit van onze werkzaamheden geborgd binnen ons gecertificeerd kwaliteitssysteem conform de NEN-EN-ISO 9001:2015. De werkzaamheden die u op onze website tegenkomt, zijn geborgd binnen de door ons behaalde certificaten:

·         Partijkeuringen grond conform protocol 1001;

·         Partijkeuringen niet vormgegeven bouwstoffen conform               protocol 1002;

·         Partijkeuringen vormgegeven bouwstoffen conform                         protocol 1003;

·         Bodemonderzoek conform protocol 2001;

·         Grondwateronderzoek conform protocol 2002;

·         Waterbodemonderzoek conform protocol 2003;

·         Asbestonderzoek in de bodem conform protocol 2018;

·         Milieukundige begeleiding landbodemsanering conform                 protocol 6001;

·         Milieukundige begeleiding waterbodemsanering conform             protocol 6003.

 

Deze protocollen en de achterliggende beoordelingsrichtlijnen BRL1000, BRL2000 en BRL6000 zijn terug te vinden op de website van SIKB.