Asbest in bodem

Bodemonderzoek naar asbest in de grond en puin

 

Bij een verkennend asbestonderzoek moet gewerkt worden con- form de NEN 5707. Bij een verkennend bodemonderzoek op asbest-onverdachte locaties wordt de NEN 5740 gevolgd, waarbij in het veld en bij het uitvoeren van de boringen wel gelet moet worden op de aanwezigheid van asbest op of in de bodem.

Alle veldmedewerkers van Bodex hebben ervaring met het her- kennen van asbestverdachte materialen, omdat bij het verken- nend bodemonderzoek al expliciet moet worden ingegaan op de vraag of er wel of geen asbest aanwezig is of zou kunnen zijn.

 

Indien er sprake is van een puinverharding dient conform de NEN 5897 onderzoek verricht te worden naar de aanwezigheid en het gehalte van asbest.

Als op basis van een onderzoek het vermoeden bestaat, dat het gaat om een geval van ernstige verontreiniging, wordt een nader bodemonderzoek geadviseerd, om de omvang van een eventuele verontreiniging met asbest vast te stellen.

Dit nader onderzoek kan op een natuurlijk moment (bijvoor- beeld bij bouwactiviteiten, inrichtingsveranderingen, verkoop, e.d.) plaatsvinden.